زندگی مشترك بدون فرياد

رفتار والدین با یکدیگر تاثیر بسیار زیادی در تربیت فرزند خواهد داشت. بنابراین بسیار مهم است که والدین با یکدیگر رفتار شایسته و صحیحی داشته باشند تا بتوانند در کار تربیت فرزند خود موفق تر عمل نمایند.

کتابی که به صورت فایل صوتی در زیر می بینید، یک جلد از مجموعه کلیدهای همسران موفق است. این مجموعه می‌کوشد با نگاهی کاربردی به نیازها و مسائل زندگی مشترک، چه در مرحله انتخاب همسر و چه در دوران پس از ازدواج، بپردازد. ارائه سبک‌ها و روشهای مؤثر در شناخت، برقراری ارتباط و گفت‌وگو، توجه متقابل به نیازها و نهایتاً بازسازی روابط آسیب‌دیده یا گرفتار بحران، از اهداف این مجموعه است.