“بهره مند کردن کودک از عشق به شعر، به این می ماند که چشمه ای یا جویباری درونی و همیشگی از شادابی و تازگی در درونش روان کنیم. آن هم نه شادابی تنها، چرا که دوست داشتن و درک شعر، گونه ای دریافت و حس ششم برای فرد به ارمغان می آورد که در روبه رو شدن با زندگی و جهان پیرامون از او انسانی چالاک می سازد. چالاک به مفهوم بسیار بسیار زنده!”       رومر گودن ۱۹۹۸

(این ترانه ها از وب‌سایت‌های ایران صدا، تبیان، شبکه پویا و … گردآوری شده اند.)

ترانه های شاد کودکانه- سری اول

ترانه های شاد کودکانه- سری دوم

 

ترانه های شاد کودکانه- سری سوم

 

ترانه های شاد کودکانه- سری چهارم

 

ترانه های کودکانه-سری پنجم