بسته های ویژه
تجربه لذت بخش یک خرید راحت و به صرفه در فروشگاه لک لکو
اسباب بازی
تجربه لذت بخش یک خرید راحت و به صرفه در فروشگاه لک لکو

اسپینی

قیمت اصلی 171,000 تومان بود.قیمت فعلی 145,000 تومان است.

توپ و سرسره 5 طبقه

قیمت اصلی 171,000 تومان بود.قیمت فعلی 150,000 تومان است.

لگو اسکیمو 4000

قیمت اصلی 165,000 تومان بود.قیمت فعلی 150,000 تومان است.

دومینو 200 قطعه

قیمت اصلی 185,000 تومان بود.قیمت فعلی 160,000 تومان است.

لگو اسکیمو 5000

قیمت اصلی 170,000 تومان بود.قیمت فعلی 160,000 تومان است.

جیمبو (جاده صاف کن)

قیمت اصلی 180,000 تومان بود.قیمت فعلی 165,000 تومان است.

لگو اسکیمو 20000

قیمت اصلی 210,000 تومان بود.قیمت فعلی 195,000 تومان است.

ساختنی فلزی 10 مدل

قیمت اصلی 325,000 تومان بود.قیمت فعلی 295,000 تومان است.