معرفی کتاب صوتی چگونه با کودکان صحبت کنیم تا یاد بگیرند.

کتاب صوتی چگونه با کودکان صحبت کنیم تا یاد بگیرند، نوشته ادل فبر و الین مازلیش است، که توسط شادن پژواک (ناشر کتاب های صوتی) به صورت فایل صوتی تهیه و آماده شده است، به شما کمک می‌کند مسیر تربیت فرزندتان را به خوبی یاد بگیرید. (سایر کتاب های صوتی شادن پژواک را می توانید در اینجا ببینید.)

پدران و مادران و آمـوزگاران باید دسـت به دست هم بدهند و با یکدیگر همکاری کنند. هر دو طرف باید تفاوت میان واژه‌هایی را بـدانند که باعث تضـعیف یا تقویت روحیه میشود، واژه‌هایی که سبب برخـورد یا همکاری میـشود، واژه‌هـایی که حـضور ذهـن کـودک را مـختل میکند و اندیشیدن را برای او ناممکن میسازد، و واژه‌هایی که علاقه طبیعی او را به یادگیری بالا می‌برد.

در این کـتاب سـعی شده است محـیطی احـساسی ایـجاد شـود که برای کودکان امن باشد تا آغوش خود را به روی مسائل تازه و ناآشنا باز کنند. نـشان داده‌ایم که کودکان چگونه میتوانند مسئولیت بپذیرند و خویـشتن‌داری را تـمرین کنند. روشـهای متعددی پیشنهاد شده است که کودکان را تشویق میکند تا بدانند کیستند و چه کسی میتوانند باشند.

شنیدن این کتاب را به تمام والدینی که تربیت فرزندشان برایشان مهم است پیشنهاد می‌کنیم.